Kovačević Muharem iz Olova transplantiran je jučer 23.06.2022 godine u Istanbulu.

Muharem je bio na dijalizi u dijaliznom centru Žepče.

Za više infomacija o stanju Kovačević Muharema Udruženje Mali ljudi velikog srca će javnost obavjestiti.