Dana 07.06.2022 godine Udruženje Mali ljudi velikog srca održalo je sastanak sa Udruženjem UG ILHBB ZDK,invalidnih lica hroničnih bubrežnih bolesnika ZDK.Potpisan je sporazum sa predsjednikom za Ze-do kantona Muhamedom Kadrićem.Udruženje Mali ljudi velikog srca posjetilo dijalizni centar u Žepče.