Svjesni situacije da je veoma malo kadaveričnih transplatacija u BIH, s jedne strane i neadekvatnih zakona,s druge strane i manja kampanja u razbijanju prerasuda “biti donor”.

U vezi naprijed navedenog, Udruženje Mali ljudi velikog srca stavlja se na raspolaganje, da svako ko im donora, s pritom nije iste krvne (pacijent-donor) grupe, po osnovu čega se ne može transplatacija izvesti u BIH.

Brojne kontakte koje smo ostvarili u BIH i van BIH, spremni smo podjeliti sa svima onima koji trebaju transplataciju, prije svega bubrega ali i ostalih organa i/ili neki drugi vid ( konzervativno liječenje, operacije i dijagnostika) liječenja.Sva druga zdravstvena stanja, koja nije moguće pratiti u referalnim medicinskim centrima, moguće je dobiti odgovor u cilju liječenja ali i odlaska na liječenje van BIH.

Država BIH,”kakva” god da je Država sa dva entiteta, stoji iza svojih građanki i građana.

Svako ko ispunjava uvjete za transplataciju, s Odlukom ljekarskih konzilijuma, referalnih medicinskih centara u BIH, a koja rade našu trijažu, ko treba liječenje van BIH, može da nam se obrati.Svako ko nam se obrati bez obzira bez obzira je li iz FBIH ili RS-a, spremni smo mu pomoći i uputiti ga u prava i iskordinirati.

Da Državne institucije stoje iza svojih građana u prilogu ide činjenica da je tim putem transplantiran Kvakić Mustafa iz Visokog i Kovačević Muharem iz Olova, malodobna (operacije dvije iz ortopedije) Pipo Hadžera iz Kakanja, malodobni Bajić Alija ( operacija iz domena ortopedije) iz Sarajeva.

U pripremi za odlazak van BIH ( Lepić Medžid iz Visokog-donor supruga, Musić Muaz iz Kaknja-donor otac ili majka i Kovačević Zijad iz Visokog-donor supruga) na transplantaciju bubrega cross match metodom.

Imati pravo, a ne koristiti ga je isto kao i nemati pravo.

Udruženje Mali ljudi velikog srca pokreće Apel za pomoć, samo uz uvjet da neka dijagnoza nije na listi finansiranja Entitetskih Fondova ZZO.

Naše kontakte možete naći na www.maliljudivelikogsrca.org

Kancelarija u Visokom 060/333-8620

Kancelarija u Zenici 061/780-226

Kancelarija u Bijeljini za Republiku Srpsku 065/157-353

Prilog saopćenju :

Fotografije ( Pipo Hadžere iz Kaknja, Kvakić Mustafe iz Visokog, Bajić Alija iz Sarajeva, Kovačević Muharem iz Olova).