Adisa Javoras boravila je u Beogradu u periodu od 28.09.-30.09.2021.godine gdje je obavljen pregled te je primila prvu terapiju botulin toksina.

U navedenom periodu boravka u Beogradu uzet je uzorak za genetsku analizu, a koja je u vezi sa zdravstvenim stanjem Adise, kako bi se utvrdio daljnji tok liječenja.

S obzirom da u proteklom periodu Adisa nije bila ni pod kakvom terapijom te je sada uključen lijek koji se uzima u tabletama.

Efekti primljene terapije su da je Adisa imala pored otežanog govora koji je u fazi liječenja nekontrolisane pokrete mišića lica i otežanog gutanja.

Nakon terapije nekontrolisani pokreti lica su se stabilizovali po izjavi Adise, odnosno lakše guta.

Naredni odlazak Adise u Beograd planiran je najranije za 4 odnosno najkasnije za 6 mjeseci.

Do tada znat ćemo cijenu koštanja genetske analize krvi koji je uzet.

Ukupni troškovi odlazka u Beograd su 988,91 KM.

Prikupljena sredstva a koja nisu utrošena su 1.284,74 KM.

Adisi i dalje možete pomoći uplatom na ŽR Udruženja 1610000112920039 sa naznakom za liječenje Javoraš Adise, putem humanitarnog broja 17017 koji je dostupan za sve operatere u BIH, donirate 2 KM za Adisino liječenje, te donacije možete izvršiti i u kancelariji Udruženja MLJVS.

Zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli našoj Adisi.Sviđa mi seKomentarPodijeli