Od objave molbe za pomoć za Šehović Fikreta,l20.08.2021.godine pa do 24.09.2021.godine kada se pravio finansijski izvještaj ukupno prikupljena sredstava su :

Na ŽR Udruženja MLJVS 5,00 KM,

Prihodi putem Telekom (BH Telecom, HT Eronet, M Tel i Telemach) operatera ukupni prihodi su 308,04 KM.

Prihodi ostvareni na drugi način :

Predato na ruke Šehović Fikretu, po njegovoj izjavi 10,00 KM,

Uplata na lični Western Union i/ili PayPall nije bilo, po Fikretovoj izjavi,

Uplata na lični ŽR Fikreta također nije bilo, izjavio je Fikret.

Ukupno prikupljenih finansijskih sredstava preko Udruženja MLJVS 313,04 KM.

Dana, 24.09.2021.godine na lični zahtjev Šehović Fikreta raskinuti su Ugovori o uzjamnoj saradnji i finansiranju, Ugovori o posredovanju i pomoći u liječenju kao i Saglasnost za obradu ličnih podataka.

Ukoliko se Fikret odluči za odlazak na liječenje, prikupljena finansijka sredstva bit će uplaćena direktno zdravstvenoj ustanovi.

Ukoliko se Fikret ne odluči na naprijed navedeno, finansijska sredstva će se koristiti za najjhitnije slučajeve, a koji se nalaze u bazi podataka Udruženja.