UDRUŽENJE MALI LJUDI VELIKOG SRCA        

Hazima Dedića 33 Visoko, Bosna i Hercegovina
+ 387 32 733 320

Udruženje Mali ljudi velikog srca (MLJVS) osnovano je 2014.g. kako bi pomoglo teško bolesnim pacijentima iz BiH.
Udruženje pomaže oboljelima tako što u njihovo ime pronalazi adekvatnu bolnicu odnosno  medicinsku njegu u ili izvan BiH, prikuplja novčana sredstva za liječenje oboljelih i organizuje putovanja na potrebne analize, preglede, operacije, konsultacije itd.

Osnivač je g. Alen Kučuković koji je i trenutni predsjednik Udruženja.

Novčana sredstva za svoje korisnike Udruženje prikuplja putem apela za pomoć koji su dostupni na web stranici i društvenim mrežama, putem humanitarnih telefona, GoFundMe i PayPal servisa.

Osim toga MLJVS svakodnevno radi na pronalasku novih medicinskih centara u kojima je moguće dobiti najbolji zdravstveni tretman za određena oboljenja, ali i na pronalasku novih načina prikupljanja novca za liječenje.
Uspostavljena je saradnja sa bolnicama u BiH, Hrvatskoj, Turskoj i Rusiji.
Od osnivanja do danas članovi Udruženja su učestvovali u akcijama doniranja krvi, javnim tribinama i drugim edukacijama, donacijama potrepština socijalno ugroženim, organizaciji humanitarnih bazara i koncerata.

Pomoć i posredovanje u liječenju Udruženja Mali ljudi velikog srca do sada je tražilo preko stotinu pacijenata za koje je pronađena odgovarajuća zdravstvena ustanove i za koje su prikupljana sredstva za liječenje.

Bolnice sa kojima Udruženje ima razvijenu saradnju su Centar za srce iz Tuzle (BiH), Klinička dječija bolnica Zagreb, Klinička bolnica Dubrava iz Zagreba, Klinički bolnički centar Zagreb, zdravstvena grupacija Acibadem iz Turske, bolnice iz Rusije: Neurovita, MNTK Fjodorova, Institut Sečenov, Blohin-onkologija za djecu i odrasle, klinika za transport pacijenata itd.

Osim pacijenata iz BiH pomoć Udruženja traže i pacijenti sa područja Balkana pa  je zbog lakše saradnje sa tim pacijentima, ali i saradnje sa vladama, ambasadama i bolnicama  širom svijeta MLJVS osnovalo saradničku firmu HealthService d.o.o. odnosno ogranak Udruženja koji bi olakšao i ubrzao proces osiguranja medicinske njege za one kojima je to potrebno.

Pacijentima Udruženja Mali ljudi velikog srca možete pomoći uplatama na račun Udruženja ili lično u kancelariji, putem PayPala i GoFundMe servisa te pozivima na humanitarne brojeve.

Ukoliko trebate pomoć u liječenju kontaktirajte Udruženje.