Banjić Tarik

Tarik Banjić iz Kaknja rođen je sa rascjepom usne i nepca.

Njegova operacija se planira u Kliničkoj bolnici Dubrava u Zagrebu 19.09.2019 ako se prikupe potrebna sredstva, a prema okvirnom predračunu medicinski troškovi iznose 10.086,76kn (2.663KM).

Tariku možete pomoći uplatom na žiro račun Udruženja Mali ljudi velikog srca 161 0000 11 292 0039 sa naznakom „za liječenje Banjić Tarika“ kao i donacijom na PayPal putem web stranice Udruženja www.maliljudivelikogsrca.org
Sredstva možete donirati i u prostorijama Udruženja svaki radni dan od 08:00 do 15:00.