Na osnovu višegodišnje saradnje sa Klinikom za ortopediju i traumatologiju KCUS Sarajevo, a koji brinu o najsloženijim oboljenjima iz oblasti ortopedije i traumatologije sa područja cijele Federacije, ovom donacijom smo željeli iskazati poštovanje za uloženi trud i zalaganje, a koji trebaju pomoć navedene Klinike i Udruženja Mali ljudi velikog srca sa sjedištem u Visokom.

Udruženje Mali ljudi velikog srca, a na osnovu prethodno donesene odluke je dana, 11.01.2021.godine, Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS Sarajevo, dječijem odjeljenju, isporučilo donaciju u vrijednosti 4.748,75 KM.

Donacija sadrži 8 veliki ormara za bolesničke sobe, 2 velika pulta sa malim ugrađenim ormarićima, koja su postavljena u pred ulaz dječijih bolesnički soba, 2 kompjutera sa printerom, 2 LCD SMART TV-a, te 1 sjedeća kolica.

Navedena donacija je finansirana iz Projekta, a koje je Udruženje MLJVS imalo obavezu da realizuje u naprijed navedene svrhe.

U skorijoj budućnosti imamo plan realizovati još projekata za navedenu Kliniku, ali i ostale Klinike KCUS Sarajevo.

Navedena saradnja se unapređuje i diže na viši nivo, a sve u cilju za one koji trebaju pomoć KCUS Sarajevo, sa njenim Klinikama i Udruženja MLJVS.

Uz napomenu, Uduženje MLJVS bavi se posredovanjem i pomoći u liječenju za dijagnoze i zdravsvena stanja koja se prvenstveno mogu liječiti u BiH, i dijagnoze koje se ne mogu liječiti u BiH, u saradnji sa KCUS Sarajevo, UKC Tuzla i SKB Mostar, realizujemo izmještanje vani, a sve u saradnji sa Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja FBIH.

Budite slobodni nas kontaktirati na tel/fax 032/733-320, na mail info@maliljudivelikogsrca.org u Visokom, i na broj 061/780-266, mail vildana610@gmail.com, kontakt osoba Pojskić Vildana u Zenici.