MLJVS

Udruženje Mali ljudi velikog srca, osim posredovanja i pomoći u procesu liječenja u i izvan BiH, ima aktivan Projekat zapošljavanja osoba sa invaliditetom koji radi u saradnji sa Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Do sada preko ovog Projekta zapošljavamo šesnaest osoba sa stepenom invalidnosti preko 60%, različitih psihofizičkih oštećenja.
Cilj je preko ovog Projekta omogućiti osobama sa invaliditetom da se dodatno edukuju, da budu uključeni u poslovni život i da sebi osiguraju potrebni radni staž za ostvarenje prava na starosnu penziju.

Za sve dodatne informacije o Projektu zapošljavanja možete kontaktirati Udruženje na 032/733-320, e-mail anerafmljvs@gmail.com ili nas posjetiti na adresi Hazima Dedića 33. Visoko.