Udruženje Mali ljudi velikog srca, čija je prvobitna misija pomoć pacijentima u liječenju u i izvan BiH od 2018-e godine svoju pomoć usmjerava i na pomoć osobama sa visokim stepenom invaliditeta (preko 60%). Navedeni Projekat Udruženje radi uz podršku Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
S obzirom da se radi o marginaliziranoj kategoriji društva kojoj znači kako materijalna, tako i psihička podrška koju imaju u Udruženju u budućnosti ovaj Projekat namjeravamo proširiti, ukoliko budemo mogli dobiti potrebna novčana sredstva.
Preko ovog Projekta u Udruženju trenutno radi 16 osoba sa invaliditetom, a zaposleni su na određeno – na godinu dana sa mogućnošću ponovne prijave u budućnosti.
U videu će vam ispričati kako su se prijavili i koliko im znači ovaj Projekat.

https://www.youtube.com/watch?v=VJzzTHmDW2o&fbclid=IwAR0BLCSW9u6Kt9xV1rzKq5i1Dean7cXu98G0c1giVdTq7U0NIrL3goFFm-8

A.F.