Muharem Kovačević, rođen 1958.godine., demobilisani borac sa punim ratnim i patriotskim stažom, živi u najudaljenijem olovskom naselju Jelaške, odakle već više od 4 godine svaki drugi dan putuje na dijalizu provodeći u putu i po 9 sati. Pola puta do Žepča, gdje vrši dijalizu, prelazi u svom automobilu da bi se priključio organizovanom prevozu i ostalim dijaliznim pacijentima. Njegovo zdravstveno stanje se pogoršava iz dana u dan, te je jedino rješenje transplantacija bubrega. Problem također predstavlja i način na koji se dijalizira,jer kateter koji je ugrađen sa desne strane uvijek prijeti infekcijom. Ugrađivane su mu AV fistule tri puta, ali nažalost nisu mogle da ispunjavaju svoju funkciju zbog zdravstvenog stanja. Njegovo zdravstveno stanje poslije dijalize koja traje od oko 3,5- 4 sata, bude izrazito loše, konstantno mu opada krvni pritisak, te se osjeća loše, što takođRe predstavlja teškoću za povratak kući.

Troškovi prema bolnici za pred transplantacionu pripremu i transplantaciju su 27. 100, 00 EURA.