Jučer, 04.07.2021.godine Pipo Hadžera u pratnji roditelja i malodobne sestre otputovala je na operativno liječenje u bolnicu Memorijal u Istanbul.

Hadžerino liječenje plaća Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja.

U proteklom periodu Udruženje Mali ljudi velikog srca posredovalo je kod Klinički centara FBIH s ciljem pribavljanja konzilijarnih mišljenja.

Na osnovu konzilijarnih mišljenja, gdje je rečeno da malodobna Pipo Hadžera iz Kaknja ne može biti operativno liječena u Zdravstvenim centrima u FBIH, a na osnovu čega je FZZO FBIH odabrao bolnicu Memorijal u Istanbulu.

Troškovi bolničkog tretmana snosi navedeni Zavod, troškove u vezi sa liječenjem bit će finansirani iz prikupljenih sredstava.

Preostali iznos prikupljenih sredstava, s obzirom da se po Ugovoru prikuplja na jedinstveni ŽR Udruženja, a sa naznakom za navedenu pacijenticu, ukoliko ne bude potreban Hadžeri, bit će preusmjeren na najhitnije slučajeve u Udruženju Mali ljudi velikog srca.