Jučer je u prostorijama Udruženja Mali ljudi velikog srca održan videopoziv sa ljekarima iz Moskve kako bi se našim pacijentima koji bi trebali nastaviti liječenje izvan BiH dale sugestije, i prijedlog liječenja, ali i da bi ljekari čuli sve o njihovom oboljenju i teškoćama koje imaju, a koje nisu u zvaničnoj medicinskoj dokumentaciji.

Četiri pacijenata su dobili komentare stručnih ljekara iz Moskve: Šišić Zikret, Tašaković Bajazit i Fadil Hadžić- srčani bolesnici i Kolenda Sulejmen nefrološki pacijent. Lepić Medžid, također sa oboljenjem bubrega, je bio odustan iz zdravstvenih razloga.

Ljekari koji su davali mišljenje su kardiolozi dr. Philipp Kopylov Jurjevič i dr. Chomakhidze Petar Šavlovič.

Razgovor je protekao po planu, a o nastavku liječenja odlučit će pacijenti nakon što dobiju detaljan plan liječenja i predračun za bolničke troškove.