MOLBA ZA POMOĆ JAVORAŠ ADISI IZ NASELJA SEOČA U VISOKOM!!

Javoraš Adisa je 1993.godište.

Do svoje 6.godine života živjela je u porodičnoj kući sa ocem, dedom i nanom.Kako u periodu ranog djetinjstva nije imao ko da brine za Adisu, a uslijed porodične situacije, Adisa je bila prinuđena da putem Centra za socijalni rad bude smještena u Dječije selo mira, Turija u Lakvcu kod Tuzle.

Adisa je tu bila smještena do 18.godine života.

Nakon završenog punoljetstva, premjestili su je u Kuću za mlade u Lakavcu, odakle je pohađala Filozofski fakultet.

Adisa ima zdravstvene probleme od 2012.godine koji se ogledaju u smislu govora i gutanja sa dijagnozom distoniae oreo pharingealis.

Prvi pute se javila ljakarima u Tuzli, dok je imala boravište tu.

Nakon toga nastavila je liječenje u Zenici bez vidni poboljšanja.

Od momenta kad se javila Javoraš Adisa u Udruženje Mali ljudi velikog srca, dana 26.04.2021. pa do danas kada pišemo MOLBU ZA POMOĆ JAVORAŠ ADISI, pribavili smo konzilijarna mišljenja iz Kantonalna bolnica Zenica, Kliničkog centra Sarajevo, Univerzitetski klinički centar Tuzla i Sveučilišna klinička bolnica Mostar.

Navedeni održani konzilijumi su se izjasnili da Adisi Javoraš ne mogu pomoći u smislu liječenja ciljanom terapijom apliciranja Botulin toksina u mišiće pharingsa i glasne žice.

Najbliži medicinski centar, a koji bi mogao pomoći Javoraš Adisi je Klinički centar Srbije u Beogradu, s kojim smo u stalnom kontaktu.

Način kako možete pomoći Adisi:

1. Pozivom na humanitarni broj 17017, koji je dostupan za sve telekom operatere ( mobilne i fixne ), donirate 2 KM,

2. Uplatom na ŽR brpj 1610000112920039, primalac Udruženje Mali ljudi velikog srca, svrha pomoć za liječenje Javoraš Adise,

3. Za uplate iz inostranstva, instrukcije SWIFT CODE: RZBABA2SIBAN CODE: BA391610000112920039

Uplate možete izvršiti i u kancelariji Udruženja Mali Ljudi Velikog Srca, u radno vrijeme kancelarije.Za prvi odlazak u Beograd, Adisi je potrebno 1.000,00 EURA