Drugog dana posjete državnom medicinskom univerzitetu I.M. Sechenov ekipa Malih ljudi velikog srca posjetila je odjel ginekologije i akušerstva, porođajne blokove, blok za ranu trudnoću, ultrazvučnu dijagnostiku, kabinete sterilizacije kod bračnih partnera te genetski kabinet.
Prilikom snimanja ove reportaže razgovarali su sa glavnim genetičarima i ginekolozima Instituta.
Također su posjetili dr. Čarkova Petra Vladimiroviča, jednog od najutjecajnijih ljekara u svijetu iz oblasti urologije, i dr. Pavlova V. koji je jedan od vodećih ljudi ove klinike i bit će jedan od ljekara koji su ključni za liječenje naših pacijenata u Rusiji.

A.F.