Dana 10.03.2022 godine.Udruženje Mali ljudi velikog srca i Healthservice doo su boravili u Istanbulu.

Održan je sastanak u Istanbulu sa predstavnicima Liv Hospital of Istinye University,

kada je dogovorena saradnja.

Uzvratna posjeta je bila 20.10.-22.10.2022 godine.

Prilikom posjete održani su sastanci u Sarajevu u ZZOROFBIH i Kliničkom Centru Univerziteta u Sarajevu.

21.10.2022 Održan je sasatank u Fondu Zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Kliničkom Centru Republike Srpske.

Trenutno smo u fazi pripreme ugovora o saradnji sa Zavodom i Fondom zdravstenog osiguranja.

Prilikom uzvratne posjete potvrđeno je predstavništvo University Bolnice Liv Istinye bude Healthservic čije osnivač Udruženje Mali ljudi velikog srca.