Danas dana 17.05.2022 godine Mustafa Kvakić je uspješno transplantiran bubreg je počeo da radi.