Danas 20.07.2022 godine, je Kovačević Muharem sa suprugom Ćamilom koja je bila donor bubrega cross mattch metodom, iz Olova doputovao iz Istabula sa transplatacije bubrega koja je uspješno završena.

Muharem je boravio od 01.06.2022 godine do 19.07.2022 godine.