pomoć u liječenju
Jelka Đokić

Jelka Đokić iz Sarajeva hitno treba na operaciju zbog karcionoma koji joj se sa pluća proširio na mozak, želudac, bubrege i kosti i koji joj stvara bolove u nogama i kičmi.
Zbog toga se Jelka otežano kreće i prilikom kretanja joj je potrebna pomoć.
Od jula ove godine liječi se u zdravstvenoj grupaciji Acibadem u Istanbulu i do sada je primila deset radioterapija za pluća i mozak i pet za kičmu.
Trenutno prima hemoterapije, te se prate njihovi rezultati kao i rezultati primljenih imuno radioterapija.

U nastavku Jelkinog liječenja planirana je operacija kičme zbog prisutnog tumora u tom dijelu, a koji može prouzrokovati trajnu invalidnost.
Osim operacije planirane su i dodatne hemoterapije koje bi trebala primati svake tri sedmice, a pretpostavka je da će trebati i dodatne radioterapije.
Prema predračunu troškovi same operacije iznose 20.000€, a osim toga potrebno je osigurati sredstva za odlazak u Istanbul i dodatne terapije.

Donacijom na račun Udruženja Mali ljudi velikog srca iz Visokog
161 0000 11 292 0039 sa naznakom „za liječenje Jelke Đokić“ možete i vi pomoći da Jelka ode na operaciju.
Možete pomoći i uplatom  putem PayPay servisa ili donacijom u prostorijama Udruženja svaki radni dan od 08:00 do 16:00h.