Od objave molbe za pomoć dana, 08.09.2021.godine pa do danas, 23.09.2021.godine kada sačinjavamo izvještaj o uplati sredstava po nekoliko osnova kao i izvještaj o odlazku Javoraš Adise u Beograd na liječenje.

Prihodi za Adisu Javoraš za naprijed navedeni period su sljedeći:Uplate na ŽR Udruženja Mali Mali Ljudi Velikog Srca su 2.214,26 KM,Prihodi putem telekom (BH Telecom, HT Eronet, Telemach i HT Eronet ) operatera su 40,25 KM.

Prihodi osvareni na drugi način i to:Uplata na lični Western Union na ime Javoraš Adise su 62,00 KM,Uplate na lični ŽR Javoraš Adise su 293,37 KM,Uručivanje donacije na ruke Adisa Javoras su 160,00 KM.

Prilikom sačinjavanja zapisnika, prisutna Adisa Javoras.

Ukupno po molbi za pomoć u liječenju Adisa Javoras su 2.769,88 KM.

Adisa odlazi 28.09.2021.godine u Beograd na pregled i po procjeni ljekara nastavit će se procedura liječenja, a o čemu ćemo javnost naknadno obavijestiti.

U ime Adisa Javoras i u naše ime zahvaljujemo se svima koji su na bilo koji način pomogli Adisi da ode u Beograd.