Dana, 12.09.2019.godine bio je postavljen infopult ispred Udruženja Mali ljudi velikog srca u ul. Hazima Dedića br. 33. Na kojem su se prodavale karte za humanitarni koncert za Aliju
Bajića. Ispred infopulta su bili Kučuković Mahira, Seferović Dževad, Konjo Semka, Omanović Zuhra i Omanović Midhat.

Zaduženo je 128 karata od čega je prodato 119 a ostvareni prihod bio je u iznosu od 710,35 KM (sedam stotina i trideset pet konvertibilnih maraka i trideset pet konvertibilnih feninga). Novac je položen na račun Udruženja na ime Bajić Alije.

Devet preostalih karata bit će vraćeno porodici Bajić.