Goran Semin – Buco iz Travnika -Karaula, ima tumor na mozgu koji se brzo širi i koji treba hitnu operaciju u Istanbul.

Seminu je dodjeljen humanitarni broj 17018 poziv moguć za sve telekom operatere mobilne i fiksne telefonije.

Molimo Vas da djelite Apel jer jer i to pomoć.

Goran Semin Buco je suprug i otac petero djece, nezeposelni demobilisani borac,lošeg socijalno-ekonomskog stanja.

Krajem novembra ove godine imao je gubitak svijesti nakon čeka je prebačen u kantonalnu bolnicu Travnik gdje je boravio nekoliko dana.Dijagnostika je pokazala tumor na mozgu stručnije rečeno -Tumor cerebri.

U zdravstvenim ustanovama u Bosni i Herecegovini je predloženo da se prvo uradi biopsija, a poslije da se napravi plan liječenja što je neizvjseno.

Odgovor za Semina iz Istanbula smo dobili da je potrebna Hitna operacija mozga za koju je trebamo Seminu pomoći obezbjediti 20.000EUR.

Čim budemo imali informaciju od telekom operatera i izvještaja iz banke,o prikupljenim sredstvima javnost će biti obavještena o hitnom odlasaku Semina na operaciju.

Načini kako možete pomoći Seminu su:

Pozivom na broj 17018 (poziv moguć za sve telekom operatere mobilne i fiksne telefonije) poziv 2KM

Uplatom na žiro račun broj:1542 8020 0937 1078

Svrha: uplata za hitnu operaciju Goran Seminu – Buci

Primalac Udruženje Mali ljudi velikog srca.

ZA uplate iz inostranstva:

1.Beneficiary Udruženje Mali ljudi velikog srca Visoko

Adress: Hazima Dedica 33, BIH

Acc.No(IBAN) BA39 1542802009371078

2Beneficijary Banks Intesa Sanpaolo Banka dd Bosna i Hrecegovina

Obala Kulina bana 9 a, 71000 Sarajevo

S.W.I.F.T. :UPBKBA22

Za sva dodadtna pitanja u vezi Gorana Semina možete nas kontatirati na maila info@maliljudivelikogsrca.org ili na broj telefona:060/333-8620.

Uskoro Video materijal za Goran Semina Bucu na našem kanalu link u prilogu:

https://www.youtube.com/watch?v=6wxusf9WIck&t=7s