Korisnici jedinstvenih humanitarnih brojeva telefona su slijedeći:
17016 Vedad Avdagić
17017 Alija Bajić
17018 Zijad Gazić
17019 Mejra Hasanović.
Brojevi su dodijeljeni za mjesec septembar na osnovu hitnosti liječenja i iznosu koji treba prikupiti.
Upotreba humanitarnog broja za liječenje određenog pacijenta, ukoliko bude potrebno, bit će produžena na naredni mjesec dok se ne prikupe sredstva dovoljna za odlazak pacijenta na liječenje.

Vedad Avdagić treba na liječenje matičnim ćelijama u Rusiji i za liječenje mu je potrebno 120.000€.

Avdagić Vedad
17016

Alija Bajić je jednogodišnjak koji se liječi u zdravstvenoj grupaciji Acibadem u Turskoj i treba na operaciju kukova, nogu, karlice i stopala. Približna suma koja će biti potrebna za njegovo liječenje je 50.000€.

Bajić Alija
17017

Zijad Gazić u drugoj polovini septembra treba putovati na novu dozu matičnih ćelija i fizikalnih terapija kako bi bio bliže cilju da se kreće bez invalidskih kolica.

Gazić Zijad
17018

Mejra Hasanović je pacijentica koja je izgubila lijevo oko prilikom ranjavanja i koja zbog nedostatka novčanih sredstava čeka na ugradnju proteze.

Hasanović Mejra
17019