MLJVS

Ako ste sudski tumač za engleski, njemački, turski ili ruski jezik, a želite pomoći pacijentima koji se liječe posredstvom Udruženja Mali ljudi velikog srca i dati doprinos njihovom liječenju možete se uključiti u rad Udruženja povremenim besplatnim prevodom nalaza naših pacijenata i objava koje su u vezi sa njihovim zdravstvenim stanjem.

Rad Udruženja možete podržati i prevodom tekstova koje objavljujemo na stranicama Udruženja na engleski ili njemački jezik.

Ako želite da zajedno pomognemo što većem broju oboljelih da nađu potrebnu pomoć i da osiguramo novčana sredstva za liječenje kontaktirajte nas na info@maliljudivelikogsrca.org ili na telefon 032/733-320.